Cebrayilova-Ayten

Cəbrayılova Aytən

Baş həkim

2011-ci ildə Odlar Yurdu Universitetinin biologiya fakültəsinin həkim-bioloq ixtisasını bitirmişdir.

2014-cü ildən “MedServis” ÖTM-də fəaliyyət göstərir.