MicroSlide™- texnologiyasına əsaslanan avtomatik biokimyəvi analizator- kiçik və orta biokimyəvi laboratoriyalarda işləmək üçün nəzərdə tutulmuş multilayer film texnoloqiyasıdır.

Xüsusiyyətləri

 • Məhsuldarlıq: saatda 200-300-ə qədər test
 • Menyu: 45 adda test
 • Nümunələrin sayı: 4 ştativlə birlikdə 40-a yaxın
 • Su tələbatı: deionlaşdırılmış su istehsalı üçün xüsusi avadanlıq olmadan
 • Ölçmə prinsipi və üsulları: potensiometrik ( birbaşa ion selektiv elektrod), kolorimetrik, immunometrik.
 • Nəticənin əldə olunması müddəti: potensiometrik~ 2.5 dəqiqə, kolorimetrik~ 5 dəqiqə, immunometrik~8 dəqiqə
 • Nümunə növləri: serum, plazma, sidik, onurğa beyin mayesi
 • Nümunə həcmi: 5-11 mkl, birdəfəlik başlıqların istifadəsi
 • Nümunə və reaktivlərin müayinəsi: Intellicheck® texnoloqiyası qatılaşmaların, köpüklərin və nümunələrin kafi sayına nəzarət edir
 • Nümunələrlə iş: nümunələrin avtomatik bölünməsi
 • Nümunə üçün ştativ: əsas borular-10 ml, 7 ml, 5 ml, 2-4ml, nümunələr üçün qablar-0.5 ml, 2 ml, mikroborular 1 ml.
 • Kalibrləmə: ildə 2 dəfə
 • Ağırlıq 272 kq

Həyata keçirilən testlər:

Substratlar:

 • Albumin
 • Qlükoza
 • Dəmir
 • Kreatinin
 • Laktat
 • HDL xolesterol
 • Sidik turşusu
 • Bilirubin K/N
 • Total protein
 • Total bilirubin Triqliseridlər
 • Xolesterol

Enzimlər:

 • Alanin Aminotransferaz
 • Amilaza
 • Aspartat aminotransferaz
 • Gamma-glutamil transpeptidaz (GGT)
 • Kreatin kinaz
 • Kreatin kinaz MB
 • Laktat dehidrogenaz
 • Lipaz
 • Xolinesteraz
 • Alkalin fosfataz
 • Spesiki

Xüsusi zülallar:

 • C-reaktiv zülal

Elektrolitlər:

 • Ammonyak
 • Karbon dioksid
 • Kalsium
 • Maqnezium
 • Fosfor
 • Xlor
 • Kalium
 • Natrium
 • Litium

Zülallar

 • Sidik zülalı

Dərman vasitələri:

 • Teofilin
 • Digoksin
 • Fenobarbital
 • Fenitoin
 • Asetaminofen
 • Salisilatı

Digər testlər:

 • Alkoqol

 

Vitros-350-Johnson--Johnson-ABS